Proměna

Volná tvorba, ilustrativní kresba propiskou a fixem,
formát A4.