Kulisa - skála

spolupráce na zakázce ND (opera Libuše)
vyřezaná polystyrenová kulisa 6x8m, stylizace skála